ירושלים

שם טלפון מועדי שיעור

פרטים נוספים

דוג'ו ירושלים

איצטדיון טדי ירושלים

דניאל הרמן  דאן 4

אסי מועלם  דאן 3

דניאל

054.633.0409

 

אסי

054.677.2688

מערכת שיעורים

www.aikidojerusalem.com