דוג'ו קרית מוצקין

שם טלפון מועדי שיעור

פרטים נוספים

רחוב יוספטל 22

לוציאן דולינגר - דאן 3

סורין דולינגר  - דאן 3

מיכאל שפירו -דאן1

 

054-7343307

054-5993092

054-2446708

ימים א'

מ- 20:30 עד 22:00

יום ד'

מ- 19:00 עד 20:30

 

 sorin_d@netvision.net.il

ldollingher@bezekint.net