דוג'ו קיבוץ ניר יצחק (נגב מערבי)

שם טלפון מועדי שיעור

פרטים נוספים

דוג'ו ניר יצחק

קיבוץ ניר יצחק  

איתן וגים - דאן 1

052-4269997

יום א' :  22:00-20:30 בוגרים

יום ה': 20:15-19:00   נערים

          22:00-20:30 בוגרים

יום ו':  12:00-10:30  בוגרים + נערים