אייקידו לילדים בתל אביב

שם טלפון זמני אימונים

פרטים נוספים

מאמן : גדעון גולדמן דאן 2

מקום : אולם הספורט , בית ספר מגן , קדש ברנע 4 , מעוז אביב , תל אביב.

גדעון: 052-4266373

ימים ראשון ורביעי 18:00-19:00

aikido_kid@walla.com